Đào tạo nông nghiệp hữu cơ

Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ

Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ

Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ

Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ     Viện phát triển công nghệ ITD, cùng với công ty do … Đọc thêm » “Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ”

Đào tạo về nông nghiệp hữu cơ    Viện phát triển công nghệ ITD, cùng với công ty do Viện sáng lập là Công ty cổ phần nông nghiệp hữu cơ Hòa Bình sẽ  tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo và  tập huấn về nông nghiệp hữu cơ và dược liệu hữu cơ . Tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn là các chuyên...
Đọc Thêm

Xem thêm

Khai giảng khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo GACP-WHO

Khai giảng khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo GACP-WHO

Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Viện Phát Triển Công Nghệ ITD  phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội. Tổ chức lớp học cho học viên tham gia khóa đào tạo tập huấn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  (GACP-WHO). Theo...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  GACP-WHO

Đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  GACP-WHO

THÔNG BÁO (V/v: Đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  GACP-WHO”) Căn cứ  thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên; Căn cứ chức...
Đọc Thêm

Xem thêm