Đề án Y tế

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhận chứng nhận ISO 9001:2015 về thận nhân tạo

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhận chứng nhận ISO 9001:2015 về thận nhân tạo

Khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy đạt chứng nhận ISO Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong chạy thận nhân tạo giúp người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, thân thiện, giảm thiểu sai sót nhờ các quy trình cụ thể. Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhận chứng nhận ISO 9001:2015 về thận nhân tạo. .Ngày 21/02/2020,...
Đọc Thêm

Xem thêm