Xử lý môi trường

Sản phẩm vi sinh hữu cơ Xử lý nước ô nhiễm (OPOWA)

Sản phẩm vi sinh hữu cơ Xử lý nước ô nhiễm (OPOWA)

Sản phẩm vi sinh hữu cơ Xử lý nước ô nhiễm (OPOWA)

Tiêu chí: – 100% tự nhiên – Thân thiện sức khỏe và môi trường. Giới thiệu: Sản phẩm vi sinh … Đọc thêm » “Sản phẩm vi sinh hữu cơ Xử lý nước ô nhiễm (OPOWA)”

Tiêu chí: – 100% tự nhiên – Thân thiện sức khỏe và môi trường.Giới thiệu: Sản phẩm vi sinh hữu cơ OPOWA xuất xứ từ chế phẩm Quý Nhân được nghiên cứu và đưa vào sử dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ. Trải qua thời gian và căn cứ tình hình thực tế, Quý Nhân đã phối hợp và chuyển giao công nghệ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Sản phẩm vi sinh hữu cơ xử lý chất thải sinh hoạt Organic for Domestic Waste – ODOWA

Sản phẩm vi sinh hữu cơ xử lý chất thải sinh hoạt Organic for Domestic Waste – ODOWA

Tiêu chí: – 100% tự nhiên – Thân thiện sức khỏe và môi trường. Giới thiệu: ODOWA Sản phẩm vi sinh hữu cơ ODOWA xuất xứ từ chế phẩm Quý Nhân được nghiên cứu và đưa vào sử dụng trong sản xuất sản phẩm hữu cơ. Trải qua thời gian và căn cứ tình hình thực tế, Quý Nhân đã phối hợp và chuyển giao công...
Đọc Thêm

Xem thêm