Tư vấn tiêu chuẩn GMP

TIÊU CHUẨN GMP

TIÊU CHUẨN GMP

TIÊU CHUẨN GMP

TIÊU CHUẨN GMP-WHO: 1. Giới thiệu về GMP-WHO: – GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của “Good Manufacturing Practice”(Thực … Đọc thêm » “TIÊU CHUẨN GMP”

TIÊU CHUẨN GMP-WHO: 1. Giới thiệu về GMP-WHO: – GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của “Good Manufacturing Practice”(Thực hành tốt sản xuất). – Thực hành sản xuất tốt bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản xuất; áp dụng cho các cơ sở sản xuất,...
Đọc Thêm

Xem thêm