Tư vấn tiêu chuẩn

Triển khai xây dựng hệ thống Quy chuẩn Việt Nam về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế

Triển khai xây dựng hệ thống Quy chuẩn Việt Nam về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế

  Chiều 18/12, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế.Hiện nay, Việt Nam hiện đang trong quá trình hội nhập...
Đọc Thêm

Xem thêm