Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước

Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước được hiểu như thế nào?

Giấy phép khai thác tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước được hiểu như thế nào?

Giấy phép khai thác tài nguyên nước là sự cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài Nguyên và Môi Trường) trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước ngầm và nước biển. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là chứng nhận cho phép Tổ chức, doanh nghiệp được xả nước thải vào nguồn...
Đọc Thêm

Xem thêm