Tư vấn tiêu chuẩn GACP

Khai giảng khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo GACP-WHO

Khai giảng khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo GACP-WHO

Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Viện Phát Triển Công Nghệ ITD  phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội. Tổ chức lớp học cho học viên tham gia khóa đào tạo tập huấn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  (GACP-WHO). Theo...
Đọc Thêm

Xem thêm

TIÊU CHUẨN GACP

TIÊU CHUẨN GACP

TIÊU CHUẨN GACP

TIÊU CHUẨN GACP-WHO LÀ GÌ? GACP được viết đầy đủ là “Good Agricultural and Collection Practices”, nghĩa là “Thực hành … Đọc thêm » “TIÊU CHUẨN GACP”

TIÊU CHUẨN GACP-WHO LÀ GÌ? GACP được viết đầy đủ là “Good Agricultural and Collection Practices”, nghĩa là “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái”, bao gồm hai nội dung chính: Thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP) và Thực hành tốt thu hái cây thuốc hoang dã (GCP).Mỗi quy trình có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại có...
Đọc Thêm

Xem thêm