Khai giảng khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo GACP-WHO

Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở Viện Phát Triển Công Nghệ ITD  phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội.

Tổ chức lớp học cho học viên tham gia khóa đào tạo tập huấn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  (GACP-WHO).

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.

  • GACP có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu làm thuốc đạt các tiêu chuẩn.
  • Sự an toàn và chất lượng của nguyên liệu thảo dược và thành phần phụ thuộc vào các yêu tố có thể phân loại là nội tại (do di truyền) hoặc ngoại lai.
  • Các cây thuốc thu hái từ quần thể hoang dã có thể bị ô nhiễm bởi các loài cây khác hay những bộ phận khác do nhận dạng sai, nhiễm bẩn ngẫu nhiên hay cố tình pha trộn, tất cả đều có thể gây những hậu quả không an toàn.
  • Việc thu hái cây thuốc từ những quần thể hoang dã có thể làm nảy sinh các quan ngại về việc thu hoạch quá mức trên toàn cầu, trong khu vực và/hoặc tai địa phương, và việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Giới thiệu về chương trình và mục đích khóa học

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Thực hành tốt sơ chế chế biến dược liệu theo GACP-WHO

Tin Liên Quan