Giới thiệu

VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITD là đơn vị được thành lập theo quyết định số 1356/QĐ-LHHVN  của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Ảnh : Hội đồng Khoa học viện phát triển công nghệ ITD

1. Tên tổ chức:

– Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITD

– Tên viết tắt bằng tiếng Việt: ITD Việt nam

– Tên đầy đủ bằng tiếng nước ngoài: INSTITUTE OF TECHNOLOGY  AND DEVELOPMENT ITD

– Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài: ITDVietnam

2. Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ, thực hiện đề tài, dự án, phát triển công nghệ; Giáo dục, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân để phục vụ xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

3. Nhiệm vụ:

– Nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện đề tài, dự án về khoa học, công nghệ và môi trường; giáo dục, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thiết bị trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, kinh tế sinh thái, sức khỏe môi trường và con người.

– Dịch vụ: Tư vấn, giáo dục, đào tạo, tập huấn, phân tích, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, đánh giá môi trường, ghi nhãn môi trường; các dịch vụ kinh tế sinh thái, nông nghiệp và sức khỏe.

– Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển công nghệ và tạo các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trong thực tiễn.

4. Giá trị cốt lõi:

CON NGƯỜI LÀ VỐN QUÝ

 • Năng lượng lớn
 • Nhiệt huyết cao
 • Đổi mới
 • Trách nhiệm
 • Đoàn kết
 • Tình người.

THỪA NHẬN SỰ SÁNG TẠO

 • Tôn trọng sự sáng tạo
 • Lắng nghe, thấu hiểu các sáng kiến
 • Ủng hộ và đồng hành để tạo các giá trị mới.

ĐÍCH ĐẾN LÀ VINH QUANG

 • Giá trị xã hội là đích đến lớn nhất
 • Kiên trì mục tiêu, đích đến
 • Linh hoạt hành động
 • Đánh giá đích đến dựa trên thành quả đạt được.

5Nguồn nhân lực:

Thành phần Nhân sự Viện là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia có kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực sức khỏe, nông nghiệp, giáo dục, kinh tế, tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và biến đổi khí hậu.

6. Hồ sơ pháp lý:

7. Trụ sở hoạt đông: 

Thông tin liên hệ:
VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ITD
Tel: 024.2268.5522 / 024.2237.2626
Văn phòng : Tòa nhà CT3A, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
Phân viện miền Nam: 23D Quang Trung, Phường 14. Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Website: itdvietnam.org.vn
Email: homthuitd@gmail.com