Chứng nhận&kiểm định

Giới thiệu về ISO 22000

Giới thiệu về ISO 22000

Giới thiệu về ISO 22000

Có đến hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm … Đọc thêm » “Giới thiệu về ISO 22000”

Có đến hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, rõ ràng là sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Toàn cầu hóa thương mại thực phẩm đang tiếp tục làm phức tạp hơn vấn đề an toàn thực phẩm. Phiên bản tiêu chuẩn ISO 22000 mới về hệ thống quản lý...
Đọc Thêm

Xem thêm

OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì?

OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì?

OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì?

1. OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì? * OHSAS 18001 và nay là  ISO 45001 là một tiêu chuẩn … Đọc thêm » “OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì?”

1. OHSAS 18001 hay ISO 45001 là gì? * OHSAS 18001 và nay là  ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành. * Tiêu chuẩn ISO 45001 được Tổ chức tiêu chuẩn...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 14000 LÀ GÌ?

ISO 14000 LÀ GÌ?

ISO 14000 LÀ GÌ?

I. ISO 14000 LÀ GÌ? Hệ thống quản lý môi trường Hệ thống quản lý môi trường là một công … Đọc thêm » “ISO 14000 LÀ GÌ?”

I. ISO 14000 LÀ GÌ? Hệ thống quản lý môi trườngHệ thống quản lý môi trường là một công cụ quản lý được sử dụng để định hướng và kiểm soát mọi hoạt động của một tổ chức có khả năng gây ra các tác động tới môi trường xung quanh. Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 và tiêu chuẩn ISO 14001 Bộ tiêu...
Đọc Thêm

Xem thêm

Giới thiệu về ISO 9001

Giới thiệu về ISO 9001

Giới thiệu về ISO 9001

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý … Đọc thêm » “Giới thiệu về ISO 9001”

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 (được ban hành...
Đọc Thêm

Xem thêm