Triển khai hướng dẫn đào tạo tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ tại công ty DKNATURA

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, sản phẩm được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới. Trong tháng 03/2021 Viện Phát triển công nghệ ITD tiến hành công tác triển khai hướng dẫn đào tạo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ công ty cổ phần sản phẩm thiên nhien DKNATURA tại Phú Lương – Thái Nguyên.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hữu cơ; tập huấn cho nông dân kiến ​​thức và các tiêu chí để tiến hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

 Viện ITD tổ chức đào tạo tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng các vùng, mô hình sản xuất hữu cơ đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ; đẩy mạnh chế biến, kết nối phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Nhằm nâng cao giá trị, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phát huy tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp hữu cơ của công ty DKNATURA, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ nông nghiệp thế giới.

Tin Liên Quan