Đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  GACP-WHO

THÔNG BÁO

(V/v: Đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  GACP-WHO”)

Căn cứ  thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu, bộ Y tế;

Căn cứ  Thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội – Viện Dược liệu, Bộ Y tế và …………;

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của các bên nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  (GACP-WHO) đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.

Viện phát triển công nghệ ITD phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội, Viện Dược liệu, bộ Y tế, tổ chức khóa đào tạo “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo Hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới  (GACP-WHO) như sau:

  1. Đối tượng:
  • Các cá nhân làm việc trong các Tổ chức, đơn vị hoạt động lĩnh vực trồng trọt, chế biến, sản xuất dược liệu và có nhu cầu đăng ký chứng nhận GAGP- WHO theo quy định của Bộ Y tế.
  • Các cá nhân làm việc trong Tổ chức, đơn vị hoạt động khoa học ngành dược liệu;
  • Và, các cá nhân có nhu khác.
  1. Nội dung

Chương trình giảng dạy thiết kế theo quy định tại thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2019 về quy định thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên. Cụ thể như sau:

Thời gian khai giảng: dự kiến tuần từ ngày 13 đến 19/09/2020 (nếu đủ số lượng học viên)

Địa điểm mở lớp: Tại Hà Nội căn cứ theo số lượng học viên đăng ký

Kinh phí: 3.000.000 đồng/học viên

Phí trên bao gồm:

–    Phí đào tạo

  • Phí tài liệu
  • Phí cấp chứng nhận
  • Teabreak

Thời lượng: 3 ngày

Chứng chỉ: Kết thúc khóa đào tạo, với học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành đào tạo Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc (GACP-WHO) được Bộ Y tế công nhận

Giảng viên: Chuyên gia từ Viện Dược liệu, Bộ Y tế.

Cách thức đăng ký:

  • Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại địa chỉ P1816, tòa nhà CT3A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội.
  • Cách 2: Đăng ký trực tuyến thông qua:

Hotline: 024.6659.3536 và Hotmail: ………………….

Yêu cầu:

Học viên khoá đào tạo thực hiện một bài kiểm tra trong thời gian 90 phút với kết quả tối thiểu đạt 70%.

Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo sau 10 ngày.

Chương trình đào tạo (Trang sau):

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày 1:        
8h30- 10h00

 

Khai mạc khóa học

Giới thiệu về mục đích khoá học

Phần 1: Nhận thức chung về GACP – WHO

 10h00- 10h15Nghỉ giải lao
10h15-12h00Phần 1: Nhận thức chung về GACP – WHO (tiếp)
12h00-13h30Nghỉ trưa
13h30-14h45Phần 2: Thực hành tốt nuôi trồng cây thuốc
14h45-15h00Nghỉ giải lao
15h00-16h30Phần 3: Thực hành tốt thu hái cây thuốc
Ngày 2: 
8h30- 10h00Phần 4: Các phương diện kỹ thuật

Phần 5: Các vấn đề liên quan khác

 10h00- 10h15Nghỉ giải lao
10h15-12h00Phần 6: Xây dựng hệ thống tài liệu và hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký
12h00-13h30Nghỉ trưa
13h30-14h45Phần 6: Xây dựng hệ thống tài liệu và hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký (tiếp)
14h45-15h00Nghỉ giải lao
15h00-16h30Phần 7: Giới thiệu văn bản pháp luật liên quan
Ngày 3:
8h30- 10h00Phần 8: Hướng dẫn đánh giá nội bộ
 10h00- 10h15Nghỉ giải lao
10h15-12h00Phần 8: Hướng dẫn đánh giá nội bộ (tiếp theo)
12h00-13h30Nghỉ trưa
13h30-15h00Phần 9: Hướng dẫn lập hồ sơ thẩm định
 15h00- 15h15Nghỉ giải lao
15h15-16h45Học viên làm bài kiểm tra 90 phút
16h50-17h00Tổng kết khóa học

 

 

Tin Liên Quan