Viện ITD tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh tại huyện Ba Vì

Nhằm cụ thể hóa chính sách kinh tế tuần hoàn, coi chất thải Nông nghiệp là tài nguyên. Vừa qua, Viện phát triển công nghệ ITD cùng Phòng tài nguyên môi trường huyện Ba Vì, UBND các xã, hợp tác xã BAVIFA tổ chức các lớp tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm sinh học từ chất thải chăn nuôi cho hơn 250 nông dân trên địa bàn huyện Ba Vì. 

Thông qua các lớp tập huấn, bà con nông dân tham gia được các cán bộ kỹ thuật Viện phát triển công nghệ ITD giới thiệu về vai trò của phân bón hữu cơ vi sinh; cách tận dụng các phụ phẩm nông, phế thải chăn nuôi, rác thải hữu cơ sinh hoạt… để làm phân hữu cơ vi sinh dùng thay thế cho phân chuồng và một phần phân hóa học đối với cây trồng. Bà con nông dân được hướng dẫn quy trình sản xuất phân bón vi sinh và cách bón cho từng loại cây trồng.

Với phương pháp bắt tay chỉ việc, tập huấn tại hiện trường, kết hợp giữa hướng dẫn nông dân thực hành và trao đổi, thảo luận ngay tại điểm thực hành, đã giúp nông dân nắm chắc từng bước của quá trình ủ.

Qua lớp tập huấn, nông dân các xã đã có thể tự ủ phân hữu cơ từ các phế phẩm nông nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Việc triển khai các lớp tập huấn ngoài đem lại nguồn phân hữu cơ an toàn để tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo sản phẩm an toàn cho cây trồng. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sử dụng các nguồn phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường, phù hợp với chính sách  kinh tế tuần hoàn  hiện nay. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của góp phần cùng các chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới trong những năm 2021-2025.

Tin Liên Quan