Tiêu chuẩn – Quy chuẩn

Chất thải nguy hại:

STTSố hiệuTên Văn bảnTình trạngDownload
1QCVN 50 : 2013/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nướcCòn hiệu lựcDownload
2QCVN 07 : 2009/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hạiCòn hiệu lựcDownload

Môi trường không khí:

STTSố hiệuTên Văn bảnTình trạngDownload
1QCVN 02 : 2019/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việcCòn hiệu lựcDownload
2QCVN 26:2016/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việcCòn hiệu lựcDownload
33733/2002/QĐ-BYTQuyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao độngCòn hiệu lựcDownload
4QCVN 05 : 2013/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanhCòn hiệu lựcDownload
5QCVN 30 : 2010/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệpCòn hiệu lựcDownload
6QCVN 23 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măngCòn hiệu lựcDownload
7QCVN 22 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điệnCòn hiệu lựcDownload
8QCVN 21 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa họcCòn hiệu lựcDownload
9QCVN 20 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơCòn hiệu lựcDownload
10QCVN 19 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đôí với bụi và các chất vô cơCòn hiệu lựcDownload
11QCVN 06 : 2009/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  một số chất độc hại trong không khí xung quanhCòn hiệu lựcDownload

Môi trường đất:

STTSố hiệuTên Văn bảnTình trạngDownload
1QCVN 43:2017/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tíchCòn hiệu lựcDownload
2QCVN 03 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đấtCòn hiệu lựcDownload

Môi trường nước :

STTSố hiệuTên Văn bảnTình trạngDownload
1QCVN 60 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệuCòn hiệu lựcDownload
2QCVN 13 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộmCòn hiệu lựcDownload
3QCVN 12 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấyCòn hiệu lựcDownload
4QCVN 11 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sảnCòn hiệu lựcDownload
5QCVN 09 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đấtCòn hiệu lựcDownload
6QCVN 08 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặtCòn hiệu lựcDownload
7QCVN 01 – MT : 2015/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiênCòn hiệu lựcDownload
8QCVN 40: 2011/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệpCòn hiệu lựcDownload
9QCVN 29 : 2010/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầuCòn hiệu lựcDownload
10QCVN 28 : 2010/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tếCòn hiệu lựcDownload
11QCVN 14 : 2008/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạtCòn hiệu lựcDownload
12QCVN 10 : 2008/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờCòn hiệu lựcDownload
13QCVN 02 : 2009/ BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạtCòn hiệu lựcDownload
14QCVN 01 : 2009/ BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uốngCòn hiệu lựcDownload

Môi trường tiếng ồn:

STTSố hiệuTên Văn bảnTình trạngDownload
1QCVN 25:2016/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp cúc cho phép từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việcCòn hiệu lựcDownload
2QCVN 27 : 2010/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rungCòn hiệu lựcDownload
3QCVN 26 : 2010/ BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồnCòn hiệu lựcDownload

Tin Liên Quan