Nghị định Chính Phủ về môi trường

STTSố hiệuTên Văn bảnNgày hiệu lựcDownload
108/2022/NĐ-CP1.Quy định chi tiết về 1 số điều của Luật bảo vệ môi trường

1.1 Phục lục kèm theo Nghị định

10/01/2022

 

10/01/2022

Download

 

Download

240/2019/NĐ-CPSửa đổi. bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường13/05/2019Download
3156/2018/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp16/11/2018Download
4201/2013/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước27/11/2017Download
5113/2017/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất09/10/2017Download
633/2017/NĐ-CPQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản03/04/2017Download
7154/2016/NĐ-CPNghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải16/11/2016Download
860/2016/NĐ-CPNghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường01/07/2016Download
938/2015/NĐ-CPQuản lý chất thải và phế liệu24/04/2015Download
1019/2015/NĐ-CPQuy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường14/02/2015Download
1118/2015/NĐ-CPQuy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường14/02/2015Download
1265/2010/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đa dạng sinh học11/06/2010Download

Tin Liên Quan