Khảo sát đánh giá vùng trồng Quế Hữu cơ tại Yên Bái

Để triển khai thực hiện khảo sát vùng trồng Quế theo hướng Hữu cơ an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái . Trong tháng 3/2021, Viện Phát triển công nghệ ITD  đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát tại địa bàn huyện Văn Yên – Yên Bái để thu thập thông tin.

Đoàn làm việc thực hiện khảo sát, thu thập thông tin đối với cây Quế tại huyện Văn Yên – Yên Bái

Đoàn làm việc thực hiện khảo sát, thu thập thông tin đối với cây Quế tại huyện Văn Yên – Yên Bái

Vùng chuyên canh không chỉ nhằm mục đích quản lý, bảo tồn nguồn gen quý mà còn giải quyết việc làm, nâng cao trình độ sản xuất, tăng thu nhập cho người dân trong vùng dự án, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao độ che phủ rừng. Theo tính toán, mỗi năm vùng chuyên canh quế của huyện sẽ cung cấp ra thị trường 1.350 tấn vỏ quế, phục vụ cho nhu cầu chế biến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chưng cất tinh dầu quế.

 

Phát triển vùng quế hữu cơ- hướng đi mới hiệu quả bền vững sẽ góp phần nâng cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người sản xuất trong việc sử dụng hóa chất, phân bón, thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế.

Tin Liên Quan