Buổi trao đổi trực tuyến Khóa tập huấn Cam kết về Thuế trong EVFTA và Tiếp cận thị trường EU

Mở đầu Khóa tập huấn cam kết về Thuế trong Hiệp định EVFTA và Tiếp cận thị trường EU sẽ giới thiệu về tình huống thực tế và các nghĩa vụ có liên quan đến Thuế quan trong Hiệp định EVFTA. 

Buổi trao đổi trực tuyến về Khóa tập huấn cam kết về Thuế trong Hiệp định EVFTA và Tiếp cận thị trường EU diễn ra vào ngày 30/06/2020 để giải đáp các thắc mắc về các Học phần 1 và 2 thuộc Khóa tập huấn.

Sau khi xem xong Học phần 1 : https://youtu.be/ZuQnGXWJ_eg

 

mời các bạn xem Học phần 2 tại https://youtu.be/HYzk8kZLta4

Tin Liên Quan