Khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy đạt chứng nhận ISO

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong chạy thận nhân tạo giúp người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, thân thiện, giảm thiểu sai sót nhờ các quy trình cụ thể.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhận chứng nhận ISO 9001:2015 về thận nhân tạo.

.Ngày 21/02/2020, Đại diện Viện ITD thay mặt tổ chức chứng nhận đã trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho khoa Thận tạo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống Quản lý chất lượng quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành như nền tảng cho tổ chức, doanh nghiệp quản lý các quá trình trong hoạt động của mình.

Và ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn phiên bản quốc tế mới nhất và cũng là hệ thống tập trung nhiều phiên bản mới về kiểm soát chất lượng.

Bác sĩ CK2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, đây là sự ghi dấu những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ – viên chức Bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Tin Liên Quan