Viện trưởng viện ITD trình bày tham luận tại hội nghị Cafeo 38

 Liên đoàn các Tổ chức kỹ sư ASEAN (ASAN Federation of Engineering Organisations – AFEO) được thành lập tháng 8 năm 1982 với thành viên là các tổ chức đại diện các kỹ sư của 10 nước ASEAN. Ban lãnh đạo AFEO bao gồm Chủ tịch của 10 tổ chức thành viên. AFEO họp một năm 2 lần nhằm để ra định hướng và phê chuẩn đề xuất của các tiểu ban chuyên môn. Ban thư ký thường trực của AFEO đặt tại Malaysia, do viện Kỹ sư Malaysia đảm nhiệm.

Hằng năm, AFEO tổ chức hội nghị Khoa học – Kỹ thuật thường niên (Conference of ASEAN Federation of Engineering Organisations – CAFEO) theo cơ chế luân phiên. Nước chủ nhà là chủ tịch CAFEO, thành lập ban tổ chức CAFEO và chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức và nội dung. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là thành viên của AFEO từ năm 1998 và đã 2 lần đăng cai tổ chức hội nghị thường niên năm 2000 và năm 2010.

Thực hiện cơ chế luân phiên, năm 2020 VUSTA tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch AFEO và đăng cai tổ chức hội nghị tại Việt Nam vào cuối năm 2020. Từ tháng 2/2019, VUSTA đã xây dựng đề án, tham vấn ý kiến các bộ, ngành liên quan và trình Ban bí thư Trung ương đã phê duyệt chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị CAFEO 38 năm 2020.

Mục đích của hội nghị:

+ Góp phần cho sự thành công chung của năm chủ tích ASEAN của Việt Nam năm 2020, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè trong khu vực và quốc tế đối với việc xây dụng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam

+ Tiếp tục đóng góp các sáng kiến của AFEO trong việc hình thành và triển khai các sáng kiến hợp tác trong khu vực, huy động trí tuệ và nguồn lực của khối kỹ thuật giải quyết các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu như: biến đôi khí hậu, phát triển kinh tế đô thị hóa gắn với môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

+ Tăng cường hiểu biết, hợp tác giữa các cộng đồng khoa học kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư Việt Nam với bạn bè khu vực và quốc tế;

+ Truyền thông, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và danh lam thắng cảnh đặc sản Việt Nam

Viện Phát triển Công nghệ ITD đã được ban tổ chức mời tham gia hội nghị CAFEO tổ chức ngày 25/11/2020. Thay mặt Viện ITD, Viện trưởng Lý Đức Tài đã có bài trình bài tại Hội nghị với chủ đề: Xử lý môi trường, phát triển kinh tế xanh, hữu cơ phục vụ cho Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. Bài trình bày được hội nghị quan tâm và hưởng ứng cao.

Tin Liên Quan