Trường Đại Học Phương Đông Khoa Công nghệ sinh học có ngành học mới

Trường Đại Học Phương Đông Khoa Công Nghệ Sinh Học đã quyết định mở thêm chương trình đào tạo mới tuyển sinh từ năm học 2021 trở đi. Đó chính là chương trình đào tạo : “Công Nghệ Sinh Học Y Dược ” ( Mã số: 742201.05)

 

 

Tin Liên Quan