Hợp tác với Trường Đại Học Phương Đông cho ngành học mới

Trường Đại Học Phương Đông Khoa đã quyết định mở thêm chương trình đào tạo mới tuyển sinh từ năm học 2021 trở đi. Đó chính là chương trình đào tạo : “Công Nghệ Sinh Học Y Dược ” ( Mã số: 742201.05) với sự hợp tác chuyên môn từ các chuyên gia Viện ITD

Việc hợp tác 2 đơn vị nhằm thúc đẩy giáo dục dược liệu và nông nghiệp gắn với yêu cầu thực tiễn cho sinh viên ra trường, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc phát triển dược liệu Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế

 

 

Tin Liên Quan