Đánh giá mức độ phát thải từ phương tiện ô tô đang lưu hành và xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về khí thải phương tiện ô tô tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, mức độ phát thải của xe ô tô sử dụng động cơ đốt trong đang ở mức báo động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và chất lượng cuộc sống con người. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá mức độ phát thải từ phương tiện giao thông, cụ thể là ô tô, từ đó xây dựng được lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về khí thải vào phương tiện ô tô tại Việt Nam, sẽ góp phần vào việc nâng cao hiểu biết về việc sử dụng phương tiện giao thông, chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Viện phát triển công nghệ ITD đồng phối hợp cùng Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Bách Khoa Xanh thực hiện chương trình “Đánh giá mức độ phát thải từ phương tiện ô tô đang lưu hành và xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn quốc gia về khí thải phương tiện ô tô tại Việt Nam”.

Các hoạt động chính của chương trình bao gồm:

  1. Đánh giá việc áp dụng các mức khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành trên thế giới và Việt Nam.
  2. Đo kiểm khí thải 1.200 phương tiện ô tô đang lưu hành tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vầ khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành tại Việt Nam.

Chương trình có sự phối hợp thiện nghiên cứu của Cục đăng kiểm Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) với thời gian thực hiện từ tháng 7/2023 đến tháng 8/2024 tại 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin Liên Quan